Níže uvedené služby poskytuji osobně i online formou.

Individuální konzultace cca 50 min — 1000 Kč
(studenti a maminky/tatínkové na mateřské — 900 Kč)
Šamanské léčení, energetická medicína — dle možností klienta 2000 Kč / 2500 Kč / 3100 Kč
(zvýhodněná cena pro studenty probíhajícího výcviku Energetické medicíny — 1750 Kč)

Platba probíhá v hotovosti na místě na konci konzultace.
V případě online konzultace platba převodem na účet: 1427630153/0800.
Prosím věnujte pozornost pravidlu, že není-li konzultace klientem zrušena nejpozději 3 pracovní dny předem, je třeba ji uhradit v plné výši.

•—o—•

Telefonická konzultace — 800 Kč/50 min (16 Kč/min)

Kromě osobních a online setkání nabízím také konzultace po telefonu, případně prostřednictvím aplikace WhatsApp. Výše celkové částky bude zaslána po ukončení telefonického hovoru SMS. Platba převodem na účet: 1427630153/0800.

•—o—•

Emailová konzultace — 600 Kč/email

•—o—•

V případě zájmu o jinou spolupráci než terapeutickou (supervize, lektorská činnost,
rituály, tlumočení) se cena stanovuje vzájemnou dohodou.