Individuální konzultace cca 55 min — 700 Kč
Studenti a maminky / tatínkové na mateřské — 650 Kč

Platba probíhá v hotovosti na místě na konci konzultace. 
Prosím věnujte pozornost pravidlu, že pokud se klient z konzultace neomluví 3 pracovní dny předem a na sezení se nedostaví, pak je třeba, aby konzultaci v plné výši uhradil.
Děkuji za pochopení.

•—o—•

Konzultace po telefonu / emailu

V naléhavých případech je pro stávající klienty možná i telefonická konzultace — 15 Kč/min.

•—o—•

Emailová konzultace — 500 Kč/email

V případě zájmu o jinou spolupráci než terapeutickou (lektorská činnost, supervize, tlumočení)
se cena stanovuje vzájemnou dohodou.