Individuální konzultace cca 50 min — 1000 Kč
Studenti a maminky / tatínkové na mateřské — 900 Kč

Platba probíhá v hotovosti na místě na konci konzultace. 
Prosím věnujte pozornost pravidlu, že pokud se klient z konzultace neomluví 3 pracovní dny předem a na sezení se nedostaví, pak je třeba, aby konzultaci v plné výši uhradil.
Děkuji za pochopení.

•—o—•

Online konzultace cca 50 min — 1000 Kč / telefonická konzultace — 800 Kč/50 min

Vzhledem k omezením v souvislosti se šířením infekčních onemocnění nabízím namísto osobních setkání internetové video konzultace a konzultace po telefonu. Výše celkové částky bude zaslána po ukončení rozhovoru SMS. Platba převodem na účet: 1427630153/0800.

•—o—•

Emailová konzultace — 600 Kč/email

V případě zájmu o jinou spolupráci než terapeutickou (lektorská činnost, supervize, tlumočení)
se cena stanovuje vzájemnou dohodou.