KIP

Katatymně imaginativní psychoterapie

KIP (Katatymně imaginativní psychoterapie) je mezinárodně uznávaná a vědecky ověřená psychoterapeutická metoda. Vyvinul ji v 50. letech profesor Hanscarl Leuner a od té doby byla jeho následovníky nadále rozvíjena i experimentálně ověřována a dnes je využívána psychoterapeuty po celém světě.

Jedná se o velice citlivý, ale hlubinný léčivý přístup. Pomocí aktivní imaginace mají klienti možnost dostat se do kontaktu přímo se svým nevědomím. Na symbolické obrazové rovině se během imaginace ukazují vědomé i nevědomé konflikty, zranění, nezpracované obsahy, obranné mechanismy, stereotypy v interakci s opačným pohlavím, životní strategie atd.

Imaginace probíhá tak, že se klient pohodlně usadí, zavře oči a terapeut/ka ho provede krátkou relaxací.  Uvolnění napomáhá aktivovat přirozenou schopnost denního snění, což bývá vnímáno jako příjemný prožitek. Pak terapeut/ka nabídne klientovi, ať si před svým vnitřním zrakem představí motiv (např. louku) a snící popisuje, co se v imaginaci odehrává. Díky tomu ho může  terapeut/ka nevědomím doprovázet a chránit před nadměrnou úzkostí, podporovat ho svým empatickým porozuměním k dalším exploracím, podpořit ho v konfrontaci s konfliktním materiálem, povzbudit ho k novým způsobům jednání a vztahování apod. Imaginace pomáhá vynášet na světlo vědomí nevědomé obsahy, s nimiž se pak pracuje i v následném rozhovoru. Tento integrační proces je označován jako sebeobjevování pod záštitou symbolů a dochází skrze něj k vnitřní proměně vedoucí ke značné úlevě či uzdravení.