Léčivé šamanské techniky
Energetická medicína

Studiu šamanských léčivých technik tradičních kultur a jejich propojování s nejnovějšími poznatky moderní psychologie se věnuji více než dvacet pět let. Cítím hluboký respekt ke všem těmto indigenním učením a snažím se o zachování původní čisté nezměněné podoby, spojení s linií i způsob předání. Mezi mé učitele patří kanadský medicinman z kmene Černonožců Pablo Russell, jsem certifikovanou terapeutkou Energetické medicíny The Four Winds, jejímž zakladatelem je doktor Alberto Villoldo. Ten dlouhá léta navštěvoval Andy a osobně se učil u šamanů z kmene Quero, kteří ho nyní považují za svého stařešinu. Dále jsem absolvovala několik dlouhodobých pobytů v budhistickém kláštěře v Himalájích, učila jsem se u Khandro Rinpoče, Tendzin Wangyal Rinpočeho a dalších mistrů.
Postavu šamana v těchto prastarých tradicích a domorodých kulturách můžeme chápat jakožto předchůdce dnešního psychoterapeuta, lékaře i kněze v jedné osobě. Rozdíl je v tom, že zatímco tradiční psychologie se zaměřuje primárně na úroveň psýché a zdravotnictví na tělo, energetické léčivé techniky vycházejí z holistického principu rovnováhy všech základních rovin osobnosti – fyzické, emocionální, psychické, mentální a spirituální.
Léčení se tedy nezaměřuje na eliminaci nepříjemného symptomu, jak je to tomu v západní medicíně, ale cílem je znovunastolení celkové rovnováhy. Pokud je harmonie v našem energetickém těle obnovena, pak symptomy často mizí samovolně. Neřešíme tudíž symptom jako takový, ale hledáme, co přirozenou homeostázi narušuje a následně pomocí specifických šamanských léčivých technik vytváříme novou formu zdravého životního ekvilibria. Práce přímo se světelným energetickým polem má řadu výhod. Mezi hlavní přínosy patří, že šaman pracuje mimo čas a prostor. Energetické léčení tedy může (se souhlasem klienta) probíhat i na dálku například formou online léčení. Umožňuje též korekci v jemnější rovině dříve, než se nerovnováha manifestuje v těle. Změnou otisků v energetickém těle se proměňuje i tělo fyzické, stejně jako emoce, mysl a psychika. Tyto otisky, vzorce, které se často v rodinách generačně přenášejí, mají velký vliv na naše zdraví, vztahy, spokojenost, způsob jakým žijeme, cítíme, vnímáme i jakým zemřeme. Změna v energetickém poli umožňuje tedy i významnou změnu v životě.

Základní energetické léčivé techniky:

Iluminace
Při iluminaci identifikujeme, očišťujeme a nakonec přepisujeme disfunkční otisky v energetickém světelném poli a jednotlivých čakrách. Po uvolnění negativních vzorců přichází iluminační část, ve které energetické tělo harmonizujeme.

Extrakce
Při extrakci odstraňujeme ze světelného pole cizí energie, které nám nepatří, ale vyskytují se v našem energetickém poli a připravují nás o část vitality a životní síly, která nám pak ke zdraví a spokojenosti chybí. Velmi respektujícím a láskyplným způsobem jsou tyto rušivé energie uvolněny, stejně jako témata spojená s tím, proč se v našem životě vůbec objevily.

Přetínání nezdravých vazeb
nám umožňuje uvolnění z disfunkčních aspektů vztahů s lidmi a tématy kolem nás. Existují dva základní typy vazeb s okolím. První jsou respektující láskyplné vazby, v nichž je dávání a přijímání přirozeně vyvážené a které nás posilují. Nezdravé vazby nás naopak oslabují a brání nám v životním rozletu. Jejich přetnutím dochází k osvobození a posílení naší autenticity.

Navrácení odštěpených částí duše
Častou reakcí na prožití traumatu, či jiného silného emocionálního otřesu, bývá disociace části psýché. Jedná se většinou o zdravé, čisté aspekty duše, které nemohou trauma unést a proto se odpojí a zaplují hluboko do nevědomí, kde v bezpečí čekají (někdy i desítky let), než s nimi znovu dokážeme navázat kontakt. Pro navrácení těchto odštěpených částí duše se s vaším souhlasem vydávám na cestu do nevědomí tyto fragmenty nalézt. Společně je znovu integrujeme a reaktivujeme. Tento hluboký silný proces přináší mnoho darů, mimo jiné i jedinečnou možnost osvobození od traumatu a prožitek vlastní celistvosti.

Rituály
Rozličné rituály byly, jsou a budou důležitou součástí našich životů. Pomáhají nám udržovat a vytvářet harmonii se sebou samým i okolním světem. Přechodové rituály nám poskytují orientaci a pomáhají nám procházet důležitými životními změnami, abychom z nich vyšli posílení a obohacení.